FotoFile FotoFileBag  

Go Back   FOTOFILE , Your next steps > FotoFile Society > Lost and Found

Lost and Found ประกาศหาของหาย ประกาศเจอของเก็บได้ เชิญที่นี่ครับ

fotofile homepage2

Reply
 
ปักหมุด และ แบ่งปัน Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 27th June 2018, 02:15
osil osil is offline

กระบี่บุปผาราชัน
 
Join Date: Mar 2018
Posts: 22
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ (DLD) 2561

แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ (DLD) 2561

แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ 2561 (DLD) ปรับปรุงข้อสอบล่าสุดเดือน กรกฎาคม 2561 ตามประกาศรับสมัครของกรมปศุสัตว์เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ (DLD)

– ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Quote:
LINE ID :@booksdd หรือ ID: @sheetthai
Quote:
เบอร์โทรศัพท์ 063–4462294 (น้ำ) หรือ Email :tinnakorn.pei@gmail.com
Quote:
สารบัญและเนื้อหาทั้งหมดที่ http://bit.ly/2N3IqbY
คลิกเพิ่มเพื่อนเลย


ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์

ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำกรมปศุสัตว์

ภาคภาษาไทย
เป็นรูปวงกลม มีกรอบล้อมรอบ กึ่งกลางมีรูป โคอุสุภราช มีนามว่า พระนนทิ ถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จัตุบาทและ ม้าฉันท์ เป็นม้าขาวคู่บารมีของพระพุทธเจ้า ทั้งโคและม้า ดังกล่าวถือว่าเป็นใหญ่กว่าสัตว์พาหนะทั้งมวล ช่วยกันประคองเรือนแก้วที่ประทับพระพิรุณทรงนาคให้ลอยอยู่เหนือเมฆ ดังนั้น ดวงตรานี้ จึงมีความหมายถึง ปศุสัตว์และสัตว์พาหนะทั้งมวลมีความอุดมสมบูรณ์ อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยเบียดเบียน และมีข้อความ “กรมปศุสัตว์” อยู่ด้านล่างของตราสัญลักษณ์
สีประจำกรมปศุสัตว์ คือ สีฟ้าหม่น
ภาคภาษาอังกฤษ
มีองค์ประกอบเหมือนกับภาษาไทย แต่เปลี่ยนจากอักษรไทย เป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อความว่า “Department of Livestock Development” อยู่ด้านล่างของตราสัญลักษณ์
[table][tr][th]
ปี
[/th]
[th]
ประวัติกรมปศุสัตว์
[/th]
[/tr]
[tr][td]
พ.ศ.2447
[/td]
[td]ได้เริ่มกิจการทางสาขาสัตวแพทย์ขึ้นในกรมช่างไหม กระทรวงเกษตราธิการ[/td]
[/tr]
[tr][td]
พ.ศ.2449
[/td]
[td]ได้มีการเปิดสอนวิชาสัตวแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรก[/td]
[/tr]
[tr][td]
พ.ศ.2451
[/td]
[td]ได้เปลี่ยนชื่อ “กรมช่างไหม” เป็น “กรมเพาะปลูก”[/td]
[/tr]
[tr][td]
พ.ศ.2463
[/td]
[td]ได้มีการจัดตั้งกิจการผสมสัตว์ และกิจการแผนกรักษาสัตว์ขึ้นในกรมเพาะปลูก[/td]
[/tr]
[tr][td]
พ.ศ.2474
[/td]
[td]ได้โอนกรมเพาะปลูกไปร่วมกิจการของกองตรวจพันธุ์รุกขชาติ โดยจัดตั้งขึ้นเป็น “กรมตรวจกสิกรรม” สังกัดกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม[/td]
[/tr]
[tr][td]
พ.ศ.2476
[/td]
[td]หลังการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. 2475 ได้แยกกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมออกเป็นกระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรพาณิชย์ซึ่งต่อมากระทรวงเกษตรพาณิชย์ได้เปลี่ยนเป็นกระทรวงเศรษฐการ[/td]
[/tr]
[tr][td]
พ.ศ.2477
[/td]
[td]กรมตรวจกสิกรรม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมเกษตร” ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมเกษตรและการประมง” โดยกิจการบำรุงพันธุ์สัตว์ การรักษาและป้องกันโรคสัตว์ได้รวมกันยกฐานะเป็น”กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ” ประกอบด้วย 8 แผนก คือ แผนกวิชาโรคสัตว์ แผนกวัคซีน และซีรั่ม แผนกปราบโรค แผนกด่านกักกันสัตว์ แผนกสัตว์ใหญ่ แผนกสุกร แผนกเป็ดไก่ และแผนกอาหารสัตว์[/td]
[/tr]
[tr][td]
พ.ศ.2481
[/td]
[td]กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ ขยายงานแบ่งออกเป็น 2 กอง คือ กองสัตวรักษ์ และกองสัตวบาล[/td]
[/tr]
[tr][td]
5 พฤษภาคม 2485
[/td]
[td]ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “กรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ สังกัดกระทรวงเกษตราธิการและมี” การแบ่งส่วนราชการเป็น 4 กอง คือ สำนักงานเลขานุการ กองสัตวบาล กองสัตวรักษ์ และกองสัตวศาสตร์[/td]
[/tr]
[tr][td]
15 กุมภาพันธ์ 2494
[/td]
[td]จัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์และสัตวพาหนะ เป็น 5 กอง ในส่วนกลาง และ 2 หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค[/td]
[/tr]
[tr][td]
8 มีนาคม 2495
[/td]
[td]ได้เปลี่ยนชื่อจาก “กรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ” เป็น “กรมการปศุสัตว์” สังกัดกระทรวงเกษตร ซึ่งเปลี่ยนจาก กระทรวงเกษตราธิการ แบ่งส่วนราชการเป็น 7 กอง ในส่วนกลางและ 3 หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค ในปลายปี ๒๔๙๕ ได้ย้ายที่ตั้งกรมจากข้างป้อมพระสุเมรุ ถนนพระอาทิตย์ มาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.[/td]
[/tr]
[tr][td]
26 ธันวาคม 2496
[/td]
[td]กรมการปศุสัตว์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมปศุสัตว์” สังกัดกระทรวงเกษตร[/td]
[/tr]
[tr][td]
21 พฤษภาคม 2500
[/td]
[td]ได้มีพระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรเป็น 8 กอง ในส่วนกลาง และ 2 หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค[/td]
[/tr]
[tr][td]
20 กรกฎาคม 2516
[/td]
[td]ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรเป็น 11 กอง ในส่วนกลาง และ 2 หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค[/td]
[/tr]
[tr][td]
22 เมษายน 2522
[/td]
[td]ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น 13 กอง ในส่วนกลาง และ 2 หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค[/td]
[/tr]
[tr][td]
21 มกราคม 2527
[/td]
[td]ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น 14 กอง ในส่วนกลาง และ 2หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค[/td]
[/tr]
[tr][td]
11 มิถุนายน 2537
[/td]
[td]ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น 16 กอง ในส่วนกลาง และ 2 หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค[/td]
[/tr]
[/table]
Reply With Quote
  #2  
Old 9th July 2018, 09:13
Mplus Mplus is offline

กระบี่บุปผาราชัน
 
Join Date: Jul 2018
Posts: 6
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default

ยาสีฟัน Mplus
ยาสีฟัน
ยาสีฟัน สมุนไพร
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
คุณ ไม่สามารถ ตอบข้อความได้
คุณ ไม่สามารถ โพสท์รูปได้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความได้

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการปกครอง osil Lost and Found 1 30th November 2018 14:09
แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมเฉลย 2561 osil Lost and Found 2 9th July 2018 09:13
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง 2561 DOPA osil Lost and Found 0 22nd May 2018 14:41
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2561 osil Lost and Found 0 16th May 2018 22:12
แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง 2561) osil Lost and Found 0 11th April 2018 10:35


เทียบเวลามาตรฐาน GMT +7     เวลาขณะนี้ 19:29


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.