การปรับแต่งภาพอย่างง่ายด้วย Auto Levels ใน Photoshop

การปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัลด้านความสว่างของภาพ ที่ง่ายที่สุดคือการใช้คำสั่ง Auto levels เพราะ photoshop จะทำการคำนวณและเปลี่ยนแปลงภาพให้โดยอัตโนมัติ ส่วนใหญ่แล้วภาพจะออกมาดี แต่ก็จะมีภาพบางลักษณะที่ auto levels จะทำให้สีของภาพผิดเพี้ยนไป ดั้งการใช้งานคำสั่งนี้ ควรตรวจสอบสีของภาพต้นฉบับด้วยก่อนและหลังทำ หากไม่ได้ผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้เปลี่ยนไปใช้คำสั่งอื่นๆ

ขั้นตอนการใช้ Auto Levels

เปิดไฟล์ที่ต้องการจะปรับใน photoshop แล้วเปิดคำสั่ง Auto Levels

ด้านบนนี้เป็นภาพและฮิสโทแกรมของภาพก่อนการปรับ

ภาพที่ปรับด้วย Auto Levels แล้วจะเป็นว่า ภาพมีความเปรียบต่างดีขึ้น โดยค่าความสว่างของส่วนสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินในภาพจะถูกยืดออกไปในระยะทางที่เท่าๆ กัน ทำให้ภาพสีไม่เพี้ยน มีเฉพาะน้ำหนักสีภาพเท่านั้น ที่ต่างออกไป

ภาพต้นฉบับที่ถ่ายออกมาจะเห็นว่าความเปรียบต่างต่ำ จำนวนพิกเซลของสีแดงและสีเขียวที่ค่าความสว่างสูง ๆ ไม่มี

จะเห็นว่า ภาพที่ปรับด้วย Auto Levels แล้ว สีแดงและสีเขียวจะถูกยืดออกไป ทำให้ภาพดูสว่างขึ้น ความเปรียบต่างสูงขึ้น สีท้องฟ้าเพี้ยนไปจากเดิม แต่เป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้ นับว่า ไม่ได้ทำให้ภาพเสียหาย แต่กลับได้น้ำหนักสี และสีที่ดีขึ้น

ภาพดอกไม้สีเหลืองอ่อนซึ่งมีน้ำหนักสีภาพถูกต้องดีแล้ว

ภาพนี้จะเห็นว่า photoshop โดย Auto Levels จะดึง histogram ของสีน้ำเงินให้ไปด้านขวา ทำให้ส่วนที่เป็นส่วนสว่างของภาพกลายเป็นสีขาว ซึ่งผิดเพี้ยนไป

ภาพชุดข้างล่างต่อไปนี้จะช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่า การปรับ Auto Levels ของ photoshop นั้นทำงานอย่างไร

ภาพแถบสีมาเจนต้าไล่ไปจนดำนี้ มีฮิสโทแกรมดังภาพข้างบน ซึ่งจะเห็นว่า สีแดงมีค่าความสว่างมากไปหาน้อยกว้างที่สุด สีน้ำเงินมีช่วงกว้างแคบกว่า และสีเขียวมีช่วงความสว่างน้อยที่สุด แถบสีมาเจนต้าในฮิสโทแกรมนั้น เป็นส่วนที่สีแดงกับสำน้ำเงินซ้อนทับกัน

ภาพหลังจากปรับ Auto Levels แล้วจะเห็นว่า สีผิดเพี้ยนไปมาก เพราะ photoshop จะเปลี่ยนค่าสี โดยการยืด histogram ของภาพออกไปจนสุด ยกตัวอย่างเช่นฮิสโทแกรมของสีแดง ก่อนปรับนั้นค่ามืดสุดและสว่างสุดไม่มี แต่เมื่อปรับแล้วจะมีการค่ามืดสุดและความสว่างสุดขึ้นมา เราจะเห็นว่าบริเวณตรงกลางมีเส้นขาวอยู่ แสดงว่าไม่มีพิกเซลใดเลยในภาพที่มี ค่าความสว่างตรงตำแหน่งนั้น และสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกัน ถูกยืดออกไปจนสุดช่วงของค่าความสว่าง เราจึงเห็นแท่งฮิสโทแกรมเป็นสีมาเจนต้าไปทั้งหมด ส่วนสีเขียว เนื่องจากมีข้อมูลเดิมอยู่ในช่วงแคบมาก เมื่อถูกปรับแล้วจะแยกห่างออกจากกันจนเห็นได้ชัด และสร้างให้เกิดสีเขียวขึ้นในภาพทั้งๆ ที่ภาพเดิมนั้นไม่มีสีเขียวอยู่เลย

จากตัวอย่างแถบสี พอสรุปได้ว่า auto levels จะทำงานได้ดีกับภาพที่มีการกระจายตัวของพิกเซลในสีน้ำเงิน เขียวและแดง อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน หรือพูดอีกนัยคือ ภาพที่มีโทนสีโทนเดียว หรือสองโทน จะใช้การปรับด้วย Auto Levels ไม่ดี นั่นเอง

copyright thaicolor@hotmail.com for fotofile.net