ทดสอบแบตเตอรี่ กระสือ

แบตเตอรี่กระสือ เป็นแบตเตอรี่แบบที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก สามารถพกพาใส่่กระเป๋ากางเกงได้สะดวก นอกจากนี้ยังสามารถใส่ไว้ในซองหรือกระเป๋าที่สามารถเสียบเข้ากับเข็มขัดได้ ทำให้เป็นแบตเตอรี่ที่น่าสนใจสำหรับใช้ในการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล สำหรับท่านที่ต้องการแบตเตอรี่ที่มีการใช้งานได้นานกว่าแบตเตอรี่มาตรฐาน และมีราคาไม่แพง ลักษณะทั่วไป ชุดแบตเตอรี่ประกอบด้วยสองส่วนคือ ตัวแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่มีความต่างศักย์ 6 โวลต์ และสามารถจ่ายกระแสที่ 1.3 AH มีขนาดกว้าง ยาวและสูงคือ 2.4 X 9.5 X 5 ซม มีน้ำหนัก 360 กรัม นับว่ามีน้ำหนักค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่แบบอื่นๆ ตัวแบตเตอรี่มีสายไฟสำหรับเชื่อมเข้ากับกล้องซึ่งเป็นแบบทีี่สามารถยืดหยุ่นได้ และสายไฟนี้ก็ใช้สำหรับต่อพ่วงไปที่สายของเครื่องชาร์จ

การชาร์จ

ในใบปลิวแนะนำการใช้งานบอกไว้ว่า ให้ชาร์จแบตเตอรี่ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ไปจนถึง 2 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อเสียบเครื่องชาร์จเข้าไปกับเต้าเสียบแล้วไฟเขียวจะติดขึ้น และเมื่อเสียบแบตเตอรี่เข้าไปกับหัวต่อของเครื่องชาร์จก็จะมีหลอดไฟสีแดง แสดงการชาร์จอยู่ เมื่อชาร์จไฟไกล้เต็ม ไฟสีแดงนี้จะหรี่ลงไปมากและเมื่อเต็มจริงๆ ไฟแดงนี้จะดับ ผมชาร์จแบตเตอรี่ไว้ 2 ชม จากนั้นจึงทดสอบในสองลักษณะคือ ระยะเวลาที่น้อยที่สุดและระยะเวลานานที่ส ุดหากมีการใช้แบตเตอรี่ตลอดเวลาโดยเปิดกล้องและจอ LCD ไว้ตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการทดส อบแบบนี้แตกต่างจากเว็บทดสอบกล้องในต่างประเทศ เพราะในเว็บไซด์เหล่านั้นได้จำลองการใช้งานจริงเหมือนที่กระทำกันทั่วไป คือมีการถ่ายภาพและเว้นระยะไว้ แต่ที่ผมไม่ได้ทดสอบดังกล่าวก็เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาซึ่งมีอย่างจำกัด อีกเหตุผลหนึ่งก็คือการใช้กล้องของแต่ละท่านมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหากผมทดสอบแล้วว่าในเวลาใช้งานแบบปกติ แบตเตอรี่ที่ทดสอบสามารถใช้งานได้นาน 3 ชั่วโมง แต่การใช้งานจริงของแต่ละท่านย่อมแตกต่างไปจากนี้ ดังนั้นการทดสอบแบบบอกระยะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า ในแง่การเตรียมแบตเตอรี่ไว้ว่าเพียงพอต่อการถ่ายภาพในแต่ละครั้งหรือไม่

การทดสอบ

ผมทดสอบโดยเปิดกล้องและเปิดจอ LCD ไว้ตลอดเวลา (Nikon Coolpix 990) แล้วถ่ายภาพโดยใช้แฟลชของกล้องทุกภาพ วัตถุที่ถ่ายอยู่ในห้องซึ่งมีระยะห่างจากกล้องประมาณ 2 เมตร แล้วกดชัตเตอร์ทีละภาพอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกว่ากล้องจะดับไปเพราะพลังงานไม่พอสำหรับถ่ายภาพอีกต่อไป ผลการทดสอบปรากฏว่าต้องใช้เวลา 1 ชม. 5 นาทีกล้องจึงจะรายงานว่าแบตเตอรี่หมด สำำหรับการทดสอบหาเวลาที่นานที่สุด ที่แบตเตอรี่จะสามารถทำงานได้ ผมทดสอบโดยเปิดกล้องและเปิดจอ LCD ไว้ตลอดเวลา และไม่ได้มีการถ่ายภาพแต่อย่างใด นี่เป็นการหาเวลาที่ยาวที่สุดหากท่านเปิดกล้องค้างไว้โดยไม่ได้ใช้พลังงานไปทำอย่างอื่นๆ เช่น ปรับโฟกัสหรือแฟลช ผลการทดสอบประกฏว่าต้องใช้เวลา 2 ชม. 20 นาทีกล้องจึงจะรายงานว่าแบตเตอรี่หมด เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ที่นิยมใช้กัน ซึ่งก็คือ Ni-MH 1700 mAH ผมได้ทดส อบแบบเดียวกันโดยาเวลาที่นานที่สุด ปรากฎว่า Ni-MH สามารถทำงานได้นาน 1 ชม. 45 นาที นี่ย่อมแสดงว่าหากใช้ด้วยแบตเตอรี่กระสือโดยเปิดจอ LCD ไว้ตลอดเวลาท่านจะใช้งานได้นานกว่าใช้แบตเตอรี่ AA 1700 mAH ถึง 35 นาที (คิดเวลาที่เปิดเครื่องไม่นับเวลาที่ปิดเครื่องระหว่างถ่ายภาพ)

สรุป

ด้วยราคาเพียง 1200 บาท ท่านก็จะได้แบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้นานกว่าแบตเตอรี่ AA ทั่วไป การชาร์จประจุใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ดีท่านก็อาจมีความสะดวกลดน้อยลงไปบ้างในด้านต้องมีกระเป๋าใส่แบตต่างหากหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกง