การเพิ่ม dynamic range ให้กับภาพ

เทคนิคที่จะนำเสนอนี้เป็นการช่วยให้กล้องดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นระดับ consumer ซึ่งมี dyanamic range ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับฟิล์ม สามารถเพิ่มรายละเอียดของภาพได้ทั้งในส่วนสว่าง และส่วนเงา เมื่อนำไปถ่ายภาพที่มีความเปรียบต่างสูงๆ เช่นในเวลาแดดจัดๆ

เทคนิคที่ว่าคือ การนำภาพหลายๆ ซึ่งแต่ละภาพนั้นได้มาจากการถ่ายภาพที่เปิดรับแสง ไม่เท่ากัน เช่น ถ่ายภาพเป็น normal over และ under มาซ้อนเข้าเป็นภาพเดียวกัน โดยอาศัยโปรแกรม photoshop และมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดภาพที่ท่านถ่ายไว้ ในที่นี้จะใช้ภาพ normal และ ภาพที่ over ไปประมาณ 3 stops โดยขณะถ่ายต้อง ตั้งกล้องไว้บนขาตั้งกล้อง เพื่อให้บันทึกภาพที่มีขนาดเท่ากันอย่าง 100%

2. สำหรับภาพที่ถ่าย over ให้คลิ๊ก select > all จากนั้น เลือก Edit > Copy

3. ที่ภาพที่ถ่าย normal สร้าง layer ใหม่ขึ้นมาโดยการคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างใน layer palette

4. คลิ๊ก Edit > Paste เพื่อนำภาพ over ที่ copy ไว้แล้ว มาใส่ไว้ใน layer นี้

5. ให้คลิ๊กที่เครื่องหมาย mask ที่ด้านล่างของ layer pallete

6.ต่อไปเป็นการระบายสีดำลงในบริเวณที่เราไม่ต้องการของภาพ over ซึ่งก็คือบริเวณที่เป็นสีขาวๆ ในภาพ โดยมีเครื่องมือต่างๆ ให้เลือกใช้ มากมาย ในที่นี้ เนื่องจากเป็นกรอบสี่เหลี่ยมจึงใช้ Polygnal lasso tool สร้าง selection รอบกรอบสี่เหลี่ยมที่เราต้องการ จากนั้น คลิ๊ก select > inverse เพื่อเลือกเฉพาะส่วนรอบนอกกรอบสี่เหลี่ยม

7.ที่ tool box เลือก background เป็นสีดำ จากนั้น กดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ด ก็จะเป็นการเทสีดำลงไปในกรอบนอกที่ได้สร้างไว้ จะสังเกตในภาพถัดไปว่าในช่องของ mask จะมีกรอบสีดำรอบๆ

8. ปกติ photohop จะตั้งค่า opacity ให้เป็น 100 % ซึ่งหมายถึงเราเอาภาพ over ไปทับภาพ normal แบบ 100 % ในเฉพาะส่วน ที่สามารถลอด mask ไปได้ ซึ่งในภาพก็คือองค์พระพุทธรูปนั่นเอง

เราสามารถปรับปุ่ม opacity ใน layer pallete เพื่อให้บริเวณเงาของภาพที่เราถ่าย over ไว้เข้ามาแทนบริเวณเงาของภาพที่เรา ถ่ายแบบ normal ถ้าเลือก 0% จะไม่นำภาพบนมาใช้เลย

ให้ลองเลื่อน opacity ด้วยค่าต่างๆ โดยดูในภาพว่า ที่ opacity เท่าใด จึงให้รายละเอียดเป็นที่น่าพอใจ และไม่หลอกตาจนผิดความจริง ก็เป็นอันว่าเสร็จ

9. หลังจากปรับจนพอใจแล้วก็ คลิ๊กที่ layer > flatten ก็ เป็นเสร็จเรียบร้อย